ติดต่อเรา
CONTACT US 

ส่งข้อความถึง บริษัท นิว เอเค กรุ๊ป จำกัด
E-mail Send to NEW AK GROUP CO.,LTD

หากท่านต้องการติดต่อสอบถาม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาทิ้งข้อความของท่านด้านล่าง
ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับในภายหลัง 
If you have any questions about us or our products, please fill in the form below and press the button in the bottom.
We will reply you soon.


ท่านได้ตกลงยินยอมให้ทางบริษัท เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ใส่มาในแบบฟอร์มนี้ ในการติดต่อกับท่าน รวมถึงให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของทางบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะถูกเข้าถึงเพียงท่านและทางบริษัทเท่านั้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

You have entered this form to contact you back. This personal information will be accessed only by you and the company in accordance with the privacy policy of the Personal Data Protection Act 2019.


                                                                      

                                                                                                                                                                                                       

Copyright ® 2019 newakgroup.com